از یه پارچه که طرح یا عکس قشنگی داره(مثل تی شرت قدیمی) با طی کردن این مراحل، میشه یه جا وسایلی خیلی خوشگل درست کرد.

منبع :http://www.solaha.com

ُبد وسایل خرده ریز